กปน.ทุ่ม 50 ล้าน วางท่อประปาใหม่บนถนนศรีนครินทร์

22

กปน. ทุ่ม 50 ล้าน วางท่อประปาใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชน สนับสนุนกรมทางหลวงปรับปรุงถนนศรีนครินทร์

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวง (ทล.) วางท่อประปาใหม่ตามแนวเส้นทางปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ โดย กปน. จะรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 และ 1,000 มิลลิเมตร บริเวณถนนศรีนครินทร์ ช่วงตั้งแต่ซอยทางเข้าหมู่บ้านธนาภิรมย์ 1 ศรีนครินทร์ ถึงซอยโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มูลค่างาน 50 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2563 เพื่อเพิ่มความสุขให้ประชาชนในย่านดังกล่าวได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น พร้อมกับความสะดวกสบายในการเดินทาง

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยระหว่างดำเนินการอาจจำเป็นต้องปิดการจราจรและหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วง โดย กปน. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางและเวลาดังกล่าว