“รมช.มนัญญา” พาตะลุยสวนมะพร้าว ชมการเก็บมะพร้าวด้วยเครื่องจักร และไม้ไผ่ตามวิถีชาวบ้าน พูดคุยเปิดใจเกษตรกรผู้เลี้ยงลิงหลังได้รับผลกระทบอังกฤษแบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย

23

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงสวนมะพร้าว พร้อมชมการสาธิตการเก็บมะพร้าวด้วยเครื่องจักร และการเก็บด้วยไม้ไผ่ ณ สวนมะพร้าว หมู่บ้านท่ากระจาย ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีการพูดคุยถึงเรื่องการพัฒนาเมล็ดพันธุ์มะพร้าวพันธุ์เตี้ยให้เพียงพอต่อความต้องในตลาด จากนั้นได้เยี่ยมชมวิถีชาวบ้าน สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวมีการใช้อุปกรณ์ท่อนเหล็กยาว การใช้ไม้ไผ่ในการเก็บเกี่ยว ในส่วนของลิงยังมีอยู่บ้างและเป็นส่วนน้อยที่เป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะในอดีตจนถึงปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้มาเยี่ยมชมการเก็บมะพร้าวและชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เห็นได้เลยว่าแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน อย่างการเก็บมะพร้าวในภาคตะวันออก จะใช้เครื่องจักรเป็นหลัก น้อยมากที่จะพบลิงเก็บ เพราะการจะใช้ลิงเก็บนั้นต้องผ่านการฝึกฝน และมีค่าใช่จ่ายที่สูง จึงไม่เป็นที่นิยม ส่วนในภาคใต้ใช้เครื่องจักรในการเก็บเช่นเดียวกัน แต่ยังคงมีลิงเก็บอยู่บ้าง ซึ่งน้อยมากแล้ว โดยการเลี้ยงลิงมีมาหลายร้อยปีตามวิถีชีวิตชาวเกาะ ชาวทะเล คือภูมิปัญญาของคนแต่ละในพื้นที่นั้นๆ วันนี้ก็มาเห็นแล้วว่า ลิงมีความปลอดภัย และการเลี้ยงดูของชาวสวนก็เลี้ยงด้วยความรักและความเอ็นดู แต่ถ้าหากพบการทารุณสัตว์ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์) เข้าไปจัดการอยู่แล้ว

ด้านชาวสวนผู้เลี้ยงลิงได้เปิดใจถึงกรณีอังกฤษมีการแบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพราะมองว่าเป็นการใช้แรงงานลิงว่า “เราเลี้ยงลิงเป็นเหมือนคนในครอบครัว เราทานทุเรียน เราทานมังคุด เราทานอะไร ลิงได้ทานอย่างนั้น อาบน้ำแต่งตัวให้ ดูแลด้วยความรักและความเอ็นดู การเก็บมะพร้าวเป็นเพียงกิจกรรมและบางส่วนของเขา เหมือนคนเลี้ยงสัตว์อื่นๆทั่วไป บางบ้านเลี้ยงแมว เลี้ยงสุนัข พาออกไปวิ่งเล่น ฝึกให้กระโดด ยกมือ การเลี้ยงลิงก็เช่นกัน เราออกมาเก็บมะพร้าว พาเขามาด้วย เขาก็อยากปีนป่าย เล่นสนุก ไม่เคยบังคับ อยากเก็บก็เก็บของเขาเอง วันนี้จึงต้องอธิบายขอให้ชาวโลกเข้าใจเกษตรชาวสวนมะพร้าวที่ได้รับผลกระทบหลายแสนครัวเรือน”