“อลงกรณ์” ชี้แจง PETA แบนกะทิไทย มั่นใจมีการป้องกันไม่ให้มีการทารุณกรรมสัตว์ เผยประเทศไทยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตหุ่นยนต์มาใช้ในภาคการเกษตร

25

กรมปศุสัตว์ร่วมหารือ ก.พาณิชย์ เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี PETA แบนกะทิ-ผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม (PETA) ออกมาต่อต้านผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป และมะพร้าวจากประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าการนำลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ส่งผลให้เกิดการแบนสินค้ากะทิจากไทยในห้างหลายแห่งในประเทศอังกฤษนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ดังนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ส่งออก ตลอดจนกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และผู้นำเข้ากะทิจากประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของไทย ให้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ปี พ.ศ.2557 ตลอดจนมีคณะกรรมการระดับชาติ องค์กร ภาคประชาชน องค์กรภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการช่วยกำกับดูแลได้มาตรฐานระดับโลก

ขณะเดียวกันนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญผู้ผลิตกะทิและผู้ผลิตแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าวมาหารือกัน ตลอดจนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้

“เรามีความมั่นใจว่าได้มีการป้องกันไม่ให้มีการทารุณกรรมสัตว์ และมีการควบคุมจัดสวัสดิภาพสัตว์ คือการเลี้ยง การดูแล การขนส่ง และอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะพร้าว ส่วนการใช้ลิงกังเพื่อเก็บมะพร้าวนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมการทำเกษตรของประเทศไทยมายาวนาน ขณะนี้เหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเองก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ในภาคการเกษตร รวมทั้งการเก็บมะพร้าวอีกด้วย” นายอลงกรณ์ กล่าว