“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ มอบบ้านแก่ชาวบ้านผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

14

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ จังหวัดพะเยา : ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ มอบบ้านแก่ชาวบ้านผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

บ้านหลังนี้ เป็นบ้านหลังที่ 132 ที่ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” เพื่อการกุศล ได้ช่วยสนับสนุนดูแล และ ยังได้บริจาคเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับบริจาคอีกด้วย