กาญจนบุรี ชาวบ้านหนองหญ้าคัดค้าน โรงงานไฟฟ้าชีวมวล ยื่นหนังสือผ่าน รองผู้ว่าฯ นายอำเภอเมือง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

46

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่ง เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมี นายสันติ เหมพันธ์ กำนันตำบลหนองหญ้า นายมานะ เขียวทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้า สุขุม มีพันธ์แสง แกนนำ ประธานบริษัทอมตะเกาะลันตารีสอร์ท และสวนอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมิ เป็นแกนนำคัดค้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ต.หนองหญ้า อ.เมืองจ.กาญจนบุรี ซึ่งต่อมา นายสมยศ ศีลปิโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวีระ หิรัญกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายสุเทพ แก้วทอง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาพบประชาชน และได้มีการรับหนังสือร้องคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

นายสันติ เหมพันธ์ กำนันตำบลหนองหญ้า กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะทำงานของกลุ่มชาวบ้านหนองหญ้า ได้ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กให้เป็นโรงไฟฟ้าชุมชนที่เน้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่เป็นไฟฟ้าสำรองของประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างกว้านซื้อที่ดินข้าพเจ้าในนามของกลุ่ม เห็นว่าโรงไฟฟ้าชีวมวล มีหลักการที่ดี แต่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในผลดี ผลเสีย อีกทั้งได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลจากแหล่งอื่น เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อวิถีชีวิตชุมชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และด้วยเหตุผลสำคัญที่สุดคือ ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ประมาณ 2-5 กิโลเมตร โดยรอบ ประกอบด้วยตำบลหนองหญ้า ตำบลวังเย็น และตำบลท่ามะขามเป็นที่ราบสูงตันน้ำป่า ซึ่งจะไหลลงสู่ชุมชนทุกปีในฤดูฝน

นายสุขุม มีพันธ์แสง กล่าวว่า จากการประชุมกลุ่มได้ข้อสรุปเป็นเหตุผลสำคัญในการคัดค้าน ดังนี้ 1. ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำจากกากของเสีย ทั้งน้ำบนดินและน้ำซึมลงดินซึ่งจะไหลเข้าชุมชน เกิดผลกระทบทางสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งควบคุมไม่ได้ 2. ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ วัตถุดิบจากชีวมวล จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กและคนชรา รวมถึงกลิ่นที่ลอยมาในอากาศ 3. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการตัดต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบ ซึ่งควบคุมได้ยาก ส่งผลโดยตรงต่อภูมิอากาศ คือ ภาวะโลกร้อนอากาศร้อน แห้งแล้ง 4.มลพิษทางเสียง อันเกิดจากกระบวนการผลิต เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง รามถึงผลจากเสียงของรถบรรทุกวัตถุดิบซึ่งต้องวิ่งผ่านชุมชน 5.ผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม เกิดความแตกแยกในหมู่ชาวบ้านความขัดแย้งในผลประโยชน์ การซื้อขายที่ดินและการเปลี่ยนมือการเป็นเจ้าของที่ดินจากชาวบ้านไปเป็นของนายทุน จากเหตุผลดังกล่าว ในฐานะลูกหลานของชาวตำบลหนองหญ้า เห็นว่า เพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านโดยรวมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เห็นควเป็นเรื่องระงับยับยั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ดังกล่าว

นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผอ.กกพ.เขต 9 กล่าวว่า ขณะนี้ทาง ครม.ยังไม่ได้มีมติเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล แต่อย่างใด จึงไม่มีการดำเนินการใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชาพิจารณ์ หรือประชาคมแต่อย่างใด เพราะโรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนด้วย ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย