ทหาร ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่อ.แม่สาย

56

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับกรณีสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนวิตกกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 2019 ที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว

กองกำลังผาเมือง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดย

  • การติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 จุด
  • การทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม ตามธรรมชาติ
  • การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดนแม่น้ำสายและทางภูเขาด้วย
  • การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับ จนท ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
  • นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าวชึ่งมาตรการที่ออกมานี้น่าจะแก้ไขป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนได้เหมือนทุกวันนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอน

ทั้งนี้ในห้วง 18 เมษายนเป็นต้นมา กองกำลังผาเมือง ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา ตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ จำนวน 28 ครั้ง ผู้ต้องหา 95 คน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายในการคัดกรอง ก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทาง ตามกระบวนการของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับกองกำลังผาเมืองเป็นกำลังป้องกันชายแดนรับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่รอยต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ของ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดน่าน, จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก

กฤษฎ์ จันทร์แก้ว / ข่าวภาพเชียงราย…รายงาน