อาชีวะ เปิดเรียนวิถี New Normal หยุดเชื้อไวรัสโควิด-19 วท.กำแพงเพชรเปิดทางเลือกนักศึกษา สอนทำขนมทุเรียน

56

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สังเกตการณ์การเปิดเรียนของวิทยาลัยในสังกัดสอศ.ที่เปิดพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 1 .ค.63 ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal วันนี้ โรงเรียนสถานศึกษาก็ให้เปิดจัดการเรียนการสอนได้แต่ให้เคร่งครัดในการดำเนินวิถีชีวิตอย่างใหม่ ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ผ่านเข้าสู่สถานศึกษาต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใช้ภาชนะทุกชนิดประเภทแยกกันเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ยุ่งยากขึ้น มีระบบระเบียบมากขึ้น ตามวิถีอย่างที่ให้ปฏิบัติใหม่นี้ ผลที่ได้คือสุขภาพกายใจของทุกคนอยู่ดีมีสุข สังคมบ้านเมืองมีปรกติสุขเพราะป้องกันโควิดได้ดีทีเดียว แม้จะต้องเจอทุกข์ด้านการขาดแคลนอดอยากอันเกิดจากผลกระทบเรื่องอาชีพก็ตาม

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัย ที่ได้เห็นความพร้อมของการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ตั้งแต่การวัดอุณหภูมิร่างกายของคนทุกคน ให้ล้างมือด้วยเจลทุกคนด้วยการทิ้งระยะห่างที่สังเกตว่าส่วนใหญ่รู้กันดีแล้วว่าต้องทำอย่างนั้นแล้วทุกคนก็สรวมหน้ากาอนามัยผ้ากันอย่างเคร่งครัด เท่าที่สังเกตระบบปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวะนครสวรรค์ในช่วงเริ่มเปิดเรียนดูตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท จนออกจะหมดห่วงพอสมควรกับการที่จะเกิดการแพร่เชื้อโควิด-19 ในวิทยาลัย

ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า การเปิดเรียนท่ามกลางภาวะโรคระบาดโควิด-19 อย่างระมัดระวังโดยการวางการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่อย่างไม่ประมาท ว่าหัวใจสำคัญคือการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเว้นระยะห่างแต่ละห้องเรียนจึงต้องลดจำนวนจากที่เคยเรียนร่วมห้องเกิน 25 คนก็จำกัดอยู่เท่านี้ เหลื่อมเวลาเรียน สลับกันมาเรียนตามเลขคี่เลขคู่ เรียนทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละวิทยาลัยเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว ทั้งยังเตรียมการจัดห้องเรียนไว้สำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีอุปกรณ์เรียน IT รวมถึงไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้เรียนด้วยทุกหลักสูตร โดยเรื่องสำคัญอย่างนี้วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองรู้ทุกวิถีทาง  และทางวิทยาลัยฯ เองได้ทำการสอนด้วยระบบออนไลน์มาแล้วอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้เรียนมักคุ้นการเรียนในรูปแบบนี้ดี  ส่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งเรียนระบบทวิภาคี เมื่อเกิดโรคโควิดต้องหยุดโดยอัตโนมัติ สถานประกอบการหยุด วิทยาลัยปิดเรียน เมื่อเปิดเทอมใหม่ก็ต้องดำเนินการต่อเรียนไปฝึกอาชีพไปนอกจากฝึกปฏิบัติงานจริงแล้วยังต้องเอาชั่วโมงเรียนให้ครบตามหลักสูตร

ดร.สุรางค์ กล่าวว่า การปลูกฝังที่ให้ทั้งความรู้และลงมือปฏิบัติ ให้เป็นคนดีมีความรู้ มีฝีมือประกอบอาชีพเพิ่มให้มากขึ้นในสังคมไทย สังคมโลกสนองนโยบาย “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” อย่างเช่นการจัดห้องเรียนตามรอยพุทธชยันตี ปลูกฝังหล่อหลอมสำนึกความเป็นคนดีให้ลูกหลาน ปลูกหัวใจดีงามพัฒนากายใจต้านทานโรคโควิด-19 ด้วยพลังปัญญาด้วยพลังแห่งคุณธรรม ห้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีเฉพาะทาง “Smart Multimedia”เน้นย้ำให้เกิดความพิเศษกับแผนกวิชาศิลปกรรมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมผลิตบุคลากรมืออาชีพสู่อุตสาหกรรมด้วยผลงานการสร้างคนของอาชีวศึกษา ถ้ามีเวลาจะเอาแนวคิดลึกๆถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีใหม่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ด้านวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพิ่มความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาด้านการผลิตอาหารผ่านศูนย์บริรักษ์ไทยองค์กรอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยที่ วิทยาลัยฯ ให้จัดตั้งขึ้น โดยการดูแลดำเนินการรับผิดชอบของดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรม คหกรรมในทุกด้านที่ดำเนินการเปิดให้เป็นห้องเรียนศูนย์บริรักษ์ไทย ได้สัมผัสการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษากับการเลือกที่จะมีความรู้ความชำนาญด้านอาหารคาวและหวาน เฉพาะหนนี้เน้นที่อาหารหวาน 2 ชนิดคือขนมทุเรียน (ต้นแบบขนมตาล) เค้กทุเรียน แล้วก็กระท้อนลอยแก้วตำหรับวังรื่นฤดี

ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ กล่าวว่า ห้องเรียนศูนย์บริรักษ์ จัดให้นักเรียนนักศึกษามมาเรียนรู้และฝึกทักษะเพิ่มจากที่เรียนปรกติ ตรงนี้จึงเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง ห้องเรียนนี้ได้รางวัลระดับชาติ ด้วยการเปิดห้องเรียนสอนสามารถเพิ่มทักษะฝีมือนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมถึงอาชีพหลักได้

 

 

ดร.รุ่งธรรม กล่าววถึงสูตรขนมทุเรียนว่า “หนนี้ผมคิดสูตรสอนการทำขนมตาลแต่ไม่ใช้ลูกตาลแต่ใช้ทุเรียนมาแทน ความคิดเริ่มแรกเลยคือนำผลไม้ไทยตามฤดูกาลมาทำ มองว่าเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณไว้ แล้วคนไทยเรามีโอกาสได้ลิ้มขนมไทยที่ทำด้วยผลไม้ตามฤดูกาลของเราโดยเฉพาะทุเรียน วันนี้ประเทศไทยปลูกได้ทุกพื้นที่แล้วไม่ได้ห่วงถึงต้นทุนผลไม้บางอย่างอาจจะราคาแพงแล้วเรียกว่าขนมทุเรียน แต่จริงๆคือต้นตอขนมตาล ต่อไปจะทดลองนำกล้วยไข่ผลไม้ที่ปลูกมากในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงทำดู นอกจากเป็นขนมทุเรียนแล้วก็ทำเป็นเค้กทุเรียนให้เป็นทางเลือกของผู้เรียนนำไปพัฒนาต่อยอดเอา แล้วอีกชนิดหนึ่งของผลไม้ไทยคือนำกระท้อนมาเป็นกระท้อนลอยแก้ว อันนี้เป็นสูตรที่จดจำและขอมาจากต้นตำหรับวังรื่นฤดี โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ สอนนักเรียนนักศึกษาเก็บความรู้ความชำนาญไปเป็นทางเลือก โดยเฉพาะวันนี้และในอนาคตเราน่าจะยังคงผูกติดกับการดำเนินชีวิตท่ามกลางโรคโควิด-19 ต่อไป ไม่รู้ว่าจะเบาบางเมื่อไหรเหมือนกัน แล้วใครจะรู้ว่ากับภาวะอย่างนี้ประเทศเราอาจจะมีความพร้อมรับมือด้านอาหารการกินมิใช่เพียงในประเทศ แต่อาจรองรับประเทศในโลกด้วย ที่สำคัญที่คนอาจไม่ตระหนักนักแต่ห้องเรียนศูนย์บริรักษ์ไทยตระหนักคืออาหารการกินที่นำมาสอนเป็นสูตรแบบไทย มีที่มาตามวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทย ก็เท่ากับเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้านผลไม้ไทยด้านการบริโภคอาหารไทยอย่างไทย”