จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ

51

วันนี้ (3 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ อบต.ระหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมพิธี

ในการจัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัชบ้าในครั้งนี้ เพื่อเฉลิพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒณ วรขัตติยราชนรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ดร.พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–31 กรกฎาคม 2563

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ภายในงานได้มีการให้บริการการผ่าตัด ทำหมัน สุนัขและแมว การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ภายในพิธี ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ และวัดไข้ การเว้นระยะห่าง การจัดเจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือแก่ผู้มารับบริการ อีกด้วย

ข่าว ปชส / ภาพ ประยงค์ วิลัย…รายงาน