การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ห่วงใยนักเรียน มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้กับเด็กนักเรียน
ตามโครงการ กฝผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

18

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 นายวัฒนา นามปาน ตำหัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด1และ2 ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อปอ ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ทำการ มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ที่กดเจลล้างมือ

ให้แก่เด็กนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการป้องการด้านสุขภาพและอนามัย ของเด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย ของดารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการ “กฝผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต”

ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์…รายงาน