นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มากำจัดวัชพืชแปลงเกษตรพอเพียงของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

17

นายอำเภอไทรโยค ขอขอบคุณ กำนันตำบลลุ่มสุ่มผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค ที่วันนี้ (30 มิถุนายน 63) เวลา 09.30-11.10 น ได้นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน จำนวน 45 คน

มาพัฒนา/ปรับปรุง กำจัดวัชพืชแปลงเกษตรพอเพียงของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ.ไทรโยค และปลูกไม้ดอก บริเวณถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอ และข้างสนามที่ว่าการ อ.ไทรโยค เส้นทางขนานกับถนนใหญ่ หน้าที่ว่าการอำเภอ /ด้วยความตั้งใจ เข้มแข็ง และเสียสละอย่างมาก / นายอำเภอจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ครับ