ปลัดอบต.หนองตะไก้ห่วงลูกบ้าน ร่วมปะปาปักธงชัยจนน้ำแจกจ่าย

16

ปลัด อบต.หนองตะไก้ ห่วงใยลูกบ้านส่งรถน้ำแจกจ่ายให้ชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้รับความอนุเคราะห์น้ำจากการปะปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสายพิณ เอี่ยมอุไร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองตะไก้ มอบหมายให้วานป้องกัน และ บรรเทาาาธารณภัย หนองตะไก้ ออกปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยนำรถน้ำบรรจุน้ำ 12,000 ลิตร ออกแจกจ่ายให้ชาวบ้านจำนวน 4 เที่ยว เป็นจำนวน 48,000 ลิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับน้ำดื่มที่นำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย และ การสนับสนุนน้ำใช้จากสระน้ำส่วนตัวของ นายสมโภชน์ ศรีใหม่ นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อบรรเทาเดือดร้อนดังกล่าว

ตุ๋ย-อาชญากรรม-ข่าวพิมพ์ไทย-นครราชสีมา