ปศุสัตว์ฮาลาลกับการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน

25

วันแห่งการเฉลิมฉลองการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน เป็นวันที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกให้ความสำคัญมาก เนื่องด้วยในวันนี้จะมีการเชือดสัตว์อย่างโค แพะ แกะ และอูฐ เพื่อพลีทานและนำเนื้อไปแจกแบ่งกันบริโภค เพื่อแสวงหาความเป็นสิริมงคลจากการบริโภคเนื้อดังกล่าว ซึ่งมีความละเอียดในการปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูสัตว์ด้วยความเมตตา จัดสรรอาหารที่ดีอย่างเพียงพอ สัตว์จะต้องได้รับการป้องกันและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เมื่อถึงกำหนดวันสำคัญ สัตว์จึงจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการเชือดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามชนิดของสัตว์ การกล่าวนามของอัลลอฮ เพื่อระลึกและย้ำเตือนสติในการปฏิบัติอย่างประณีต ตั้งแต่การใช้มีดที่คม และสะอาด เชือดในคราวเดียวเพื่อให้สัตว์เสียชีวิตอย่างรวดเร็วไม่ทรมาน ปล่อยให้เลือดไหลออกไม่ให้ค้างในตัวสัตว์ เมื่อสัตว์ตายสนิทแล้ว จึงนำไปชำแหละตัดแต่ง และแจกจ่ายในท้ายสุด

ซึ่งปัจจุบันกรรมวิธีนี้ถูกนำมากำหนดสู่มาตรฐานการเชือดสัตว์ที่ดี กรมปศุสัตว์ มีวิธีการและลักษณะสถานที่เชือดสัตว์ที่เหมาะสมไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์จะถูกนำมาเชือดได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตรวจสัตว์ก่อนและหลังทำการฆ่าสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่จะนำออกไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคเป็นเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง จึงอยากแนะนำการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัย ผ่านการสังเกตุตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ ok” และการสังเกตตราสัญลักษณ์ “ฮาลาล” สำหรับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา กรมปศุสัตว์หวังว่าในวันสำคัญอีดอัฎฮาที่ใกล้จะถึงนี้ ขอเชิญชวนสู่การปฏิบัติตามหลักการอย่างแท้จริง ดังวจนะศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) ความว่า
“แท้จริงแล้วพระองค์อัลลอฮได้บันทึกคุณธรรมความเมตตาไว้กับทุกๆ สิ่ง ดังนั้น เมื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะสังหาร (ชีวิต) ก็จงสังหารด้วยกับคุณธรรม (ไม่ทรมาน) และเมื่อสูเจ้าทั้งหลายต้องการที่จะเชือดสัตว์ ก็จงมีคุณธรรมในการเชือดสัตว์ (ไม่ทรมาน) เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดจากสูเจ้าต้องการที่เชือดสัตว์ ก็จงลับมีดให้คมและให้สัตว์ได้ผ่อนคลาย” (บันทึกโดยมุสลิม)