ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยคพร้อมด้วยสมาชิกปั่นเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้

7

28 มิถุนายน 2563 เวลา 8:00 น. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยคนำโดยนายสมบัติ แจ่มมณีประธานชมรม พลตรีไชยยันต์ อินทรสอาด ที่ปรึกษาของชมรม พร้อมด้วยสมาชิกจักรยานกว่า 20 คันปั่นเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้มอบแด่นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยคและได้กล่าวแนะนำ คณะของชมรม

และท่านพลตรีไชยยันต์ อินทสอาดได้กล่าวขอบคุณท่านนายอำเภอ ที่มาใหม่สร้างความเจริญมิติใหม่ให้กลับอำเภอไทรโยคและยังกล่าวให้กำลังใจที่สนใจสิ่งแวดล้อมป่าไม้ธรรมชาติเป็นอย่างมากที่มีการออกจับกุมผู้ทำลายลักลอบทำลายป่าไม้และค้ายาเสพติดเป็นอย่างมากซึ่งตรงใจกลับชมรมจักรยานซึ่งมีนโยบายในการปั่นปลูกป่าดูแลต้นน้ำลำธารกันมาตลอดและเป็นสื่อที่ดีนำถ่ายทอดให้คนทั่วโลกได้รู้ถึงความสวยงามธรรมชาติของอำเภอไทรโยคอีกด้วยเสร็จแล้วในอำเภอกล่าวขอบคุณที่มาให้กำลังใจในการต่อสู้กับอิทธิพลมืดคือกลุ่มผู้ทำลายป่าไม้และกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมจะทำหน้าที่ให้กับชาวอำเภอไทรโยคอย่างเต็มที่กับเรื่องถูกต้องหลังจากนั้นนักปั่นกล่าวลาและปั่นกลับภูมิลำเนาที่ผ่านมา