คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 (หมู่ไก่ฟ้า) ร่วมลงพื้นที่แจกอาหารในชุมชน และมอบเงินสนับสนุนโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

31

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.: คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 (หมู่ไก่ฟ้า) นำโดย นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน),พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3,นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก, ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวปิยสิการณ์ เบญจรักมีสุข กรรมผู้จัดการ บริษัท มีสุขโฮมเพลส จำกัด

ร่วมลงพื้นที่แจกอาหารในชุมชน และมอบเงินสนับสนุนโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จำนวน 120,000 บาท ณ บริเวณครัวพระราชทานฯ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤษฏา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด,นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ