มั่นใจพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal

11

26 มิ.ย.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งผาแต้ม อำเภอโขงเจียม และแหล่งท่องผาหลวง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ปิดชั่วคราวคราวเนื่องจากได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้เพื่อทดสอบระบบการจองล่วงหน้าที่จะเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ โดยการจองผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ (คิวคิว) และเช็คอินผ่านแพล็ตฟอร์มไทย ซึ่งอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมเปิดให้ท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวและมั่นใจแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุด มีระบบคัดกรองการเข้า -ออก การจัดจุดเว้นระยะห่างที่จุดถ่ายภาพ นอกจากนี้อุทยานแห่งยังได้ปรับปรุง ห้องน้ำ และสถานที่ ในช่วงที่ได้ปิดทำการชั่วคราว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความสะดวก ความสะอาด และมีความปลอดภัย ในการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal