โรงเรียนวัดตะคร้ำ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563

24

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. นางสาว วารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม ครูผู้ฝึกสอนฝ่ายวิชาการได้เปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้านการเรียนการสอนและการแต่งตัวของนักเรียนและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

โดยมีผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงปีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเสร็จแล้วจึงมอบชุดให้นักเรียนคนละ 1 ชุด