อุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่ ยึดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกนายทุนบุกรุกปลูกยางพารา

13

เวลา 09.30 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2563นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานฯ นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค นายสุชาย ไม้แก่นจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง(ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลวังกระแจะ) พร้อมนายหมู่ตรีเกษม หงษ์เวียงจันทร์สมาชิก อส.อ.ไทรโยค ร่วมกับอุทยานแห่งชาติไทรโยคและ สภ.ไทรโยค ตชด.๑๓๖ ป่าไม้ กจ.๑ (ฐานไทรทอง) ทหาร ฉก.ลาดหญ้า กำนันตำบลวังกระแจะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. ๕ ต.วังกระแจะ เพื่อยึดคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารากลับคืนมาเป็นของรัฐ จำนวน ๑ แปลง/คดี เนื้อที่ประมาณ ๕ – ๓ – ๓๒ ไร่ บริเวณท้องที่ป่าบ้านดงพง ม.๕ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่ เปิดเผยว่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกนายทุนบุกรุกปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2658 โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้บุกรุก กรมอุทยานฯจึงได้เข้าตรวจยึดและตัดต้นยางบริเวณดังกล่าวกลับมาเป็นของรัฐต่อไป