นายอำเภอท่ามะกาพร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมอบบ้านหลังใหม่ให้กับนางวันดี รวมเงินชาวบ้านหนองขี้แรดที่ถูกไฟไหม้

59

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น
นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนายธนกร สว่างแก้ว ปลัดอำเภอท่ามะกา นางวนิดา จงเจริญวัฒนา ปลัดอำเภอท่ามะกาเดินทางมาเป็นประธานมอบบ้านหลังใหม่ให้กับนางวันดี รวมเงินชาวบ้านหนองขี้แรด หมู่ที่ 9 ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน สาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ใด้นำช่างมาช่วยปลูกบ้านหลังใหม่จนเสร็จและวันนี้จึงทำพิธีมอบ โดยมี นายสำรวย อินทร์นะนิสานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

นายปราโมทย์ จิตนิยม กำนันตำบลตะคร้ำเอนนางดวงดาว เหมือนมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลตะคร้ำเอนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองขี้แรดหมู่ที่ 9 ตำบลตะคร้ำเอนให้การต้อนรับและเมื่อนายอนุชา หอยสังข์นายอำเภอท่ามะกาพร้อมปลัด อำเภอเดินทางมาถึง จึงพูดคุยทักทายกับนางวันดี รวมเงิน หลังจากพูดคุยเสร็จ แล้วจึงได้มอบบ้านหลังใหม่ให้กับ นางวันดี รวมเงินและถ่ายรูปร่วมกันในการมอบบ้าน หลังใหม่ ต่อจากนั้นจึงเดินทางกลับ

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน