สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี และภาคดีเครือข่าย ปลูกต้นไม้ ภายใต้กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8

วันนี้ พุธ 24 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. ณ ถนนทางหลวงชนบทนบ 3015 สายกำนันสุรสีห์ฯ นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการ กต.ตร.นนทบุรี นำข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ยังมีภาคดีเครือข่าย ดร.วิทยา เจียร์พันธ์ ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวันนทบุรี และคณะ จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 100 ต้น ณ ถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ จำนวน 100 ต้น อาทิ ต้นพะยูง ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นหมากแดง เป็นต้น