ปทุมธานี นายก อบต บึงคอไห ชี้แจงชาวบ้านในหมู่บ้านการเคหะรังสิต คลอง 12 กรณี ฝาท่อระบายน้ำที่กองทิ้งใว้เป็นจำนวนมาก

29

วันนี้ 23 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเถอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายยงยุทธ หว่างปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ได้เชิญชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านการเคหะรังสิต ประมาณเกือบ 100 คน เดินทางมายังที่ทำการ อบต บึงคอไหเพื่อทำการชี้แจงเกี่ยวกับกรณีฝาท่อระบายน้ำที่ถูกกองทิ้งใว้ภายในหมู่บ้าน จนมีชาวบ้านได้ออกมาร้องตามสื่อต่างๆ ก่อนหน้านี้

จากการเปิดเผยของนายยงยุทธ หว่างปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ได้เปิดเผยว่า กรณีฝาท่อระบายน้ำที่ถูกกองทิ้งใว้ในหมู่บ้านมานานนั้น เป็นของผู้รับเหมาที่ได้มารับจ้างจากทาง อบต ให้มาวางทีอระบายน้ำที่ภายในหมู่บ้าน สาเหตุที่ฝาท่อที่ชาวบ้านเห็นกองรวมใว้เป็นจำนวนมาก ก็สืบเนื่องมาจากทางผู้รับเหมาที่มารับเหมาวางท่อที่ผ่านมา ทำผิดแบบทำให้ทาง อบต ไม่สามารถเซ็นรับงานได้ ทำให้ทางผู้รับเหมาต้องขนนำมากองรวมกันใว้ ซึ่งฝาท่อระบายน้ำดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความดูแลของ อบต และฝาท่อดังกล่าวนั้นได้ถูกวางทิ้งใว้นานสิบกว่าปีแล้ว ทำให้ชาวบ้านเกิดการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของ อบต จึงได้เอาเรื่องออกมาร้องเรียนตามสื่อต่างๆที่ออกไป

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะได้ประสานไปยังผู้รับเหมาให้รีบเข้ามาดำเนินการนำออกไป หรือทางหมู่บ้านคิดจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น กับส่วนรวมก็ให้ทำหนังสือแจ้งมาที่ อบต ทาง อบต พร้อมจะประสานทางผู้รับเหมาขออนุณาตินำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดของชาวบ้านต่อไป

กำพล วงศ์สุทธา รายงาน