สมาคมศิลปินตลกประเทศเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ โจ๊กเกอร์ ต๊ะติ๊งโหน่ง ที่เจ็บป่วยและรักษาตัว

64

วันที่ 21 มิถุนายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาคารจินดามณี ชั้นที่ 6 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พระประสิทธิ์ ชาคโล หรือ หม่อมเหยิน พร้อมด้วยนายโสภณ สุขใย หรือ โส ดาราฉาย ดาราตลกและนักแสดง ตัวแตนนายกิตติ ปักษี หรือ โอบะ เสียงเหน่อ นายกสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) นายประพาส ศรีอ่อน หรือ ตลกบ้าหมาต๊ะติ๋งโหน่ง และ ศิลปินจำนวนหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นายพิษณุ แสงนาค หรือ โจ๊กเกอร์ ต๊ะติ๊งโหน่ง ศิลปินตลกคณะ ต๊ะติ๊งโหน่ง ที่นอนรักษาตัวกว่าหนึ่งเดือนด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง

พระประสิทธิ์ ชาคโล หรือ หม่อมเหยิน กล่าวว่า วันนี้อาตมาได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ นายพิษณุ แสงนาค หรือโจ๊กเกอร์ ต๊ะติ๊งโหน่ง ที่ป่วยอยู่ในขณะนี้ ซึ่งหากอาตมาไม่มีกิจนิมนต์ที่ไหนก็จะหาเวลาไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่ พี่ เพื่อน และ น้องๆศิลปินตลกทุกคน ที่ลำบากอยู่เสมอ เพราะอดีตอาตมาก็คือศิลปินตลกเหมือนกัน

ด้านนายโสภณ สุขใย หรือ โส ดาราฉาย ดาราตลกนักแสดง กล่าวว่า วันนี้ตนเองในฐานะตัวแทนนายกิตติ ปักษา หรือ โอบะ เสียงเหน่อ นายกสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) ได้นำเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลมอบแก่ โจ๊กเกอร์ ต๊ะติ๊งโหน่ง ที่ป่วยอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) จะค่อยมอบกำลังใจและช่วยเหลือศิลปินตลกที่กำลังเจ็บป่วยหรือลำบากซึ่งเราจะไม่ทอดทิ้งกันในยามลำบาก