สัปดาห์หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กได้ลุ้นเปิดด่าน

145

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 4 อำเภอชายแดน ไปศึกษารูปแบบการเปิดด่านพรมแดนให้คนข้ามไปมา โดยต้องจำกัดจำนวนคนที่จะข้ามไปมาได้ในแต่ละวันให้เหมาะสม

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอชายแดน 4 อำเภอคืออำเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ และอำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย (สะพาน 2) อำเภอแม่สาย

โดยมีวาระที่สำคัญนอกจากการรายงานสถานการณ์การระบาดของควิด 19 ตามแนวชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ที่ประชุมจะได้มีการหารือสถานการณ์และแนวโน้มการค้าชายแดน และการนำเสนอแนวทาง มาตรการ และการเตรียมความพร้อมต่างๆ ที่จะใช้เพื่อการรองรับการเปิดพรมแดนเพื่อการค้าและการข้ามแดนของบุคคลที่ด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก รัฐฉานของเมียนมาร์, ด่านพรมแดนเชียงแสน-เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว, ด่านพรมแดนเชียงของ-เมืองห้วยทราย สปป.ลาว รวมไปถึงจุดผ่อนปรนทุกจุดในพื้นที่ชายแดนทั้ง 4 อำเภอคือแม่สาย, เชียงแสน, เชียงของ และอำเภอเวียงแก่น ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนตามแนวชายแดนทั้งในประเทศไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านต่างก็เฝ้ารอคอย ที่จะได้เห็นการกลับมาเปิดด่านพรมแดนให้สามารถเดินทางข้ามไปมาหาสู่กันได้ดังเดิม หลังรัฐบาลมีประกาศห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกทุกด่านพรมแดนถาวรและจุดผ่อนปรนต่าวๆ มานานกว่า 2 เดือน สร้างความเดือดร้อนและสูญเสียรายได้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

หลังประชุมเสร็จแล้ว นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ต้องการให้แต่ละด่านชายแดนไม่ว่าจะเป็นแม่สาย เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น ให้ไปออกแบบเฝ้าระวังการข้ามแดนไปมาของประชาชนทั้ง 2 ชาติตามชายแดน โดยเน้นว่าจะต้องมีการจำกัดจำนวนคนข้ามไปมาในแต่ละวันให้เหมาะสม อย่างเช่นด่านแม่สายเป็นด่านใหญ่อาจจะ 5,000 คน/วัน ด่านอื่นที่มีขนาดเล็กก็ให้ปรับตัวเลขส่งมา ทั้งนี้ได้กำชับทุกศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอชายแดน ให้ไปปรึกษาหารือกันแล้วจัดทำรูปแบบออกมาภายในวันจันทร์หรือวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อที่จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องออกมาโดยเร็ว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยด้วยว่า ในส่วนของการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนั้น ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าให้เป็นไปตามกำหนดนั้น โดยนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในประเทศสามารถไปเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวัง ส่วนนักเรียนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นที่อำเภอแม่สายซึ่งทราบว่ามีอยู่กว่า 1,200 คนนั้น ยังต้องรอความชัดเจนจากทางส่วนกลาง เพราะ ณ วันนี้ยังไม่เปิดให้บุคคลในประเศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาภายในประเทศ