กรมพลาธิการทหารบกมอบทุนการศึกษาแก่กำลังพลสังกัดกรมพลาธิการทหารบกพร้อมเน้นย้ำ มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในช่วงเปิดเทอมที่จะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

14

วันนี้ (19 มิ.ย.63) เวลา 14.00 น. กรมพลาธิการทหารบก แยกสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกรมพลาธิการทหารบก จำนวน 583 ทุน แบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา 399 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงอนุปริญญา 117 ทุนๆ ละ 3,500 บาทและระดับอุดมศึกษา 67 ทุนๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,775,500 บาท

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลในสังกัดกองทัพบก ซึ่งมีรายได้น้อย พร้อมส่งเสริมให้กับบุตร กำลังพล ได้รับการศึกษาสูงขึ้น และเป็นการตอบแทนสมาชิก สหกรณ์ออทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด ที่มีบุตรในช่วงกำลังศึกษา สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กองทัพบก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก จำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก และกรมพลาธิการทหารบก

พร้อมกันนี้เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ยังให้โอวาทแก่บุตร ธิดา กำลังพลในส่วนกรมพลาธิการทหารบกว่า ขอแสดงความยินดี กับบุตร ธิดา กำลังพลที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ขอให้นำทุนดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสูงสุด พร้อมเน้นย้ำ มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน ลดความแออัด ซึ่งทั้งหมดนี้คือแนวทางหลักในการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกระดับในช่วงที่จะเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะมาถึงตามประกาศของรัฐบาล