มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวม 17 จังหวัด 20 โรงพยาบาล

16

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ และคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมในพิธีส่งมอบชุดอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ในกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ประกอบด้วย เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE Tyvek) หน้ากากอนามัย FFP 2 หน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ถุงมือยาง และถุงคลุมรองเท้า ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ในการป้องกัน และรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่ต้องใช้ช่วยชีวิตแก่ผู้ป่วยจำนวนมากเช่นสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย พันเอกหญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

การมอบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 6 รายการดังกล่าว ในกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” นอกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว มูลนิธิฯ ได้นำส่งให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร,กาญจนบุรี,เพชรบุรี,สมุทรสาคร,ราชบุรี,ปราจีนบุรี,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ขอนแก่น,กระบี่,พะเยา,สตูล,ตาก,สระแก้ว,นราธิวาส และปัตตานี รวม 17 จังหวัด 20 โรงพยาบาล ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังคงจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหา ผลิต และดำเนินการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

การบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนถึงในขณะนี้ มูลนิธิฯ ยังคงเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุข การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ รวมถึงการประสานงานมูลนิธิฯ แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงในหลายพื้นที่ และทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ รวมงบประมาณดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ต่ำกว่า 21.7 ล้านบาท

ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสาร และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ www.pohtecktung.org หรือ เฟซบุ๊ก แฟนแพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง www.facebook.com/atpohtecktung