ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติไทรโยค (PAC)

10

วันนี้ (18 มิถุนายน 63) เวลา 10.00 น นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติไทรโยค (PAC)

ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและควบคุมมาตรฐานงานลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติไทรโยค

วันพจน์ คล้ายใจดี / รายงาน