เด็กๆ ได้เฮ! สวนน้ำเดอะมอลล์โคราช เปิดแล้ว! คุมเข้มผู้ใช้ต้องทำตามกฎ

28

เดอะมอลล์โคราชเปิดให้บริการสวนน้ำแฟนตาเซียลากูนแบบ New Normal ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 11.00 -19.00 น.

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 ผู้สื่อจ่าวรายงานว่า สวนน้ำเดอะมอลล์โคราช เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว โดยให้ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องสวมน้ำสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิในร่างกาย จากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง รวมทั้งจะมีการสอบถามประวัติการเดินทาง เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนให้บริการ โดยทางสวนน้ำจะติดตั้งเจลแอลกฮอลล์ล้างมือบริเวณตามจุดต่างๆ พร้อมติดตั้ง Counter Shield ณ จุดชำระเงิน รวมถึงการกำหนดสัญลักษณ์กำหนดจุดเว้นระยะในการเข้าใช้บริการสวนน้ำอย่างชัดเจน เพื่อลดความแออัดโดยใช้อัตราส่วน 1 คนต่อ 8 ตารางเมตร โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในพื้นที่ท่านละไม่เกิน 2 ชั่วโมง/รอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้ทางสวนน้ำมีการทดแทนคำขอบคุณ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการสวนน้ำแฟนตาเซียลากูน ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช โดยจัดโปรโมชั่นลดราคาบัตรเข้าสวนน้ำ 50% ผู้ใหญ่ จากราคาปกติ 220 บาท ลดเหลือ 110 บาท/คน เด็ก จากราคาปกติ 130 บาท ลดเหลือ 65 บาท/คน โปรโมชั่นนี้ใช้ระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย.2563 เท่านั้น