ร.ร.วัดพระแท่นดงรังพร้อมเปิด

12

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยมี พระราชวิสุทธาภรณ์ ประธานคณะกรรมการ นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศบาลตำบลพระแท่น นายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประชุมหารือ เกี่ยวกับการเปิดเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนเปิดเรียนระดับอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนกว่า 600 คน

โดยได้มีการพิจารณาอยู่ 2 ประเด็นสำคัญ คือ การเปิดเรียนที่เปิดการเรียนการสอนทุกวัน และเปิดสลับวันเว้นวัน ซึ่งในที่ประชุมได้หารือในวงกว้างเกี่ยวกับมาตรการและผลดีผลเสียทั้ง 2 ประเด็น โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเปิดเรียนทุกวันเนื่องจากต้องการผ่อนเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องเสนอเรื่องไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 เพื่อส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ยังได้ชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับทราบถึงมาตรการความปลอดภัย ทั้งจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่จะต้องรักษาระยะห่างในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาระหว่างเรียนและอยู่ในโรงเรียน โดยทางโรงเรียน ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง เอาไว้แจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ติดตัวมาด้วย พร้อมทั้งมีการติดตั้งอ่างล้างมือและผสมแอลกอฮอล์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้กันตามจุดต่างๆในบริเวณโรงเรียนอีกด้วย ขณะเดียวกันได้ขอให้คุณครูเดินทางไปถึงโรงเรียนเร็วกว่าปกติ เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และทางโรงเรียนยังจัดระเบียบในเรื่องการรับประทานอาหาร ที่จะต้องไม่เบียดเสียดกัน อันจะนำไปสู่การติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ข่าว…จตุพร…รายงาน