กปน.จัดกิจกรรม “สานฝัน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้” พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

36

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สานฝัน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้” ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 ต้น นนทบุรี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน.) คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ตลอดจน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย