ตม.สมุทรปราการมอบถุงยังชีพตามโครงการขอบคุณตำรวจในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

13

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จังหวัดสมุทรปราการ นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานบริษัทโคมอส คอปอร์เรชั่นจำกัด และบริษัทโรโตโมล์ดิ้ง จำกัด รวมทั้งคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทฯ นายสมพจน์ ธนพัฒน์ภิญโญ ประธานบริษัท พีพีออยล์ จำกัด นายเปียว แซ่ผัง ประธานกรรมการบริษัท ไทยมังกรพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมประมง และสมาชิกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับทางครอบครัวตำรวจตม.สมุทรปราการ จำนวน 80 ครอบครัว ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อเป็นการขอบคุณข้าราชการตำรวจ ที่ทุมเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิท 19 ณ.ลานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เพื่อแทนคำขอบคุณและแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและภาคีเครือข่ายประชาคมข่าว , สมาคมประมง จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมามอบให้กับข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงว่าทุกท่าน ล้วนมีบทบาทความสำคัญ มีคุณค่า และหน้าที่ ในการช่วยกันระงับยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ…รายงาน