สวน Rain forest

82

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในโลกยุคปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่คนเมืองอาศัยอยู่หรือที่เราต้องเผชิญกัน ไม่มีผลดีต่อสุขภาพ การรณรงค์ให้รักป่า รักธรรมชาติ ค่อนข้างเป็นนามธรรมสูง ถ้าคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัส การเข้ามาอยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาติที่เราจัดให้สมบูรณ์เลียนแบบธรรมชาติได้ ก็จะสัมผัสได้ว่ามีความสดชื่น มีความรู้สึกหายใจได้คล่องขึ้น

ส่วนต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือพันธุ์ไม้พุ่ม พันธุ์ไม้เล็ก ล้วนแล้วแต่ให้ความสวยงามทั้งหมด สามารถจะได้ประโยชน์ซึ่งรับรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่การที่บังคับหรือบอกให้รักต้นไม้นั้น อาจไม่รู้จักแม้แต่พันธุ์ต้นไม้หรือชื่อต้นไม้เป็นอย่างไรสภาพที่สมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างไร

จึงได้มีการจัดสวนครั้งนี้ขึ้น ซึ่งมีรูปแบบของป่าดิบชื้น เหรอ Rain Forest โดยการออกแบบสวนให้มีคอนเซ็ปต์เป็นป่าชื้น เน้นเป็นป่าไม้เมืองเหนือ โดยมีต้นแบบมาจากร้านกาแฟชมเชียงใหม่ ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต้องเดินทางไกลและก็อันตราย กว่าจะได้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้ ถ้ามีโอกาสเข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายๆ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลก จะได้รู้ว่าที่ตรงนี้สามารถเรียนรู้ได้

พันธุ์ไม้ที่นี่มีทั้งพันธุ์ไม้มงคลและพันธุ์ไม้สวยงามที่เป็นแนวป่าดิบชื้น ก็จะมีชื่อพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีชื่อไพเราะเพราะพริ้ง เช่นกนกนารี กระดิ่งนางฟ้า ซึ่งหลายๆ คนอาจไม่เคยได้ยินชื่อต้นไม้เหล่านี้ ถ้าคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมาใช้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ รู้จักต้นไม้ รู้จักธรรมชาติ ก็จะรู้จักรักธรรมชาติในที่สุด นอกจากนี้อาจนำไปปรับปรุงใช้ในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ก็จะช่วยอนุรักษ์ป่าธรรมชาติอย่างจริงใจต่อไป