เปิดโผ 45 ขุนพลเพาะกายทีมชาติไทย

23

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผย ทางสมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง 3 รายการที่ได้สิทธิ์ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยทั้งหมด 48 คน ซึ่งคัดจากผลงานของการแข่งขันปี 2019 จะเข้าร่วมการแข่งขัน รายการเพาะกายและฟิตเนสเซาท์อีสเอเชีย ที่ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, เพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ที่ หมู่เกาะมัลดีฟท์ และเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ที่ ประเทศอุซเบกิสถาน

สำหรับรายชื่อนักกีฬาชุดรายการเซาท์อีสส์เอเชีย ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย สุวิทย์ เกตุจินสา เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก., สุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง เพาะกายหญิงรุ่นน้ำหนัก 55 กก. ขึ้นไป, จุฬา ทองเรียม แอทเธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 167 ซม., รัตตันดีป ซิงห์ สัจจเดวา แอทเธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 167 ซม.ขึ้นไป, ราชวัตร แก้วปัญญา ฟิตเนสชายรุ่นทั่วไป, ณัฏฐ์ณัชชา ทองสรวง ฟิตเนสหญิงรุ่นทั่วไป,  นภัสนันท์ หัวรักกิจ โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., ตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., สกุลธรา จันทะโก มเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 165 ซม.ขึ้นไป, จีราวิชช์ บูรณกิจ สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม, ธนพิพัฒน์ จันทนเสวี สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., ประกาศิต เครือบุตร สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม. และกฤษดา ศรีภูริจรรย สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม.

รายการเพาะกายและฟิตเนส ชิงแชมป์เอเซีย ที่ หมู่เกาะมัลดีฟส์ ทั้งหมด 22 คน ประกอบด้วย จักรวัฒน์ อินทะรักษี เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนัก 60 กก., ขุนตาล พวงเพชร เพาะกายขายรุ่นน้ำหนัก 60 กก. และเพาะกายรุ่นอายุ 40-50 ปี , ภาณุพงศ์ ประทีป เพาะกายชายรุ่นน้ำหนัก 80 กก.,กิตติศักดิ์ วุฒิการ เพาะกายชายรุ่นน้ำหนัก 100 กก., สาควร มาตตรวังแสง เพาะกายชายรุ่นอายุ 50-59 ปี และเพาะกายชายน้ำหนักไม่เกิน 80 กก., จิรฐา จุฑานิชกานต์ เพาะกายหญิงรุ่นทั่วไป, ณรงค์ศักดิ์ พันธุศักดิ์ แอธเทเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 167 ซม., พ.อ.ท.วัสพล มะสกล ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., จ.ต.ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร ฟิตเนสชายรุ่นความสูง 170 ซม. ขึ้นไป, พ.จ.อ.ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี ฟิตเนสชายรุ่นความสูง 170 ซม.ขึ้นไป, ด.ญ.สิรินดา พันสถาน โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นเยาวชน และฟิตเนสเยาวชนหญิงรุ่นทั่วไป

ศิริพร สรช่วย ฟิตเนสหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม., จ.อ.หญิง อาจารี แท่นทรัพย์ ฟิตเนสหญิงรุ่นความสูง 165 ซม.ขึ้นไป, ชฎาทิพย์ จันนทรัตน์ โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 155 ซม., อชิรญา แปงเสน โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. และรุ่นอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป, นาตาลี สุขโข โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., ญาณินี ก่อพาราภิรมย์ โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 170 ซม. และรุ่นอายุ 30-40 ปี, สุรพันธ์ ไหมสีทอง สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม, เทพพร พวงทับทิน สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., สิทธินาจ รังสีศิริไพบูลย์ สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม., ชัยวัฒน์ ทองแสง สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 180 ซม.ขึ้นไป และชวินธร เทพวงษ์ สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 180 ซม. ขึ้นไป

รายการเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ที่ ประเทศอุซเบกิสถาน ทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย สุรศักดิ์ ปานเรือง เพาะกายชายรุ่นน้ำหนัก 65 กก., เดชณรงค์ ประเทศ เพาะกายชายรุ่นน้ำหนัก 75 กก., อภิชัย วันดี เพาะกายชายรุ่นน้ำหนัก 85 กก., สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย เพาะกายชายรุ่นอายุ 50-59 ปี, ชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล แอทเธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม., เอกพล สุขทอง แอทเธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., ธนวันต์ เวศพันธ์ แอทเธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 182 ซม., วันชัย กาญจนพิมาย ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์ ฟิตเนสชายรุ่นความสูง 170 ซม. ขึ้นไป, เจนจิรา แจ่มดี สปอร์ตฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. และอายุ 30 ปีขึ้นไป, กิตติ ผลาผล สปอร์ตโมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., สหรัฐ เคลือบมาศ สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., ส.อ.บุลากร ดีกระโทก สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม.