“มาดามแป้งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ผบ.เรือนจำทั่วประเทศ”

27

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับเกียรติจาก คุณนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง) ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 171 คน โดยหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท/คน ทุนประกันภัย รวมทั้งสิ้น 171,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยคุณนวลพรรณฯ ยังได้กล่าวชื่นชมใน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกท่าน ที่มีความทุ่มเทและเป็นผู้เสียสละให้กับสังคมรวมถึงเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ท่ามกลางความสุ่มเสี่ยง ซึ่งในฐานะเป็นประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ จึงขอมีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์อีกทางหนึ่ง ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณ ชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมให้การสนับสนุนและร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้กระบวนการคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จต่อไป