กปน.เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในยุคดิจิทัล ช่วยรักษ์โลกด้วยบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt ค่าน้ำประปา ประหยัด ปลอดภัย ตรงเวลา

17

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน.ขอเชิญชวนผู้ใช้น้ำ ใช้บริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้น้ำ สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำและรับใบกำกับภาษีทางช่องทางออนไลน์ได้ สะดวกรวดเร็ว ลดการเดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ

โดยบริการ e-Bill (ใบแจ้งยอดค่าน้ำอิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้น้ำ สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำผ่าน smart devices ต่างๆ ได้ทุกที่ สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และ e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) ช่วยลดระยะเวลาในการรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน จาก 30 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย และช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรกระดาษอีกด้วย

ผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการได้ทั้ง 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

  • แอปพลิเคชัน MWA onMobile > http://onelink.to/mwa_onmobile
  • เว็บไซต์ > eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister หรือสแกน QR code
  • สมัครที่สำนักงานประปาสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand