กปน.จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา มีแผนรับมือวิกฤติภัยแล้ง

18

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี กปน. ภายใต้แนวคิด “Change for Better เปลี่ยน…เพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมี นายธำรง บูรณตระกูล ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฎิบัติงาน กปน. เข้าร่วม ในการนี้ พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก และคณะให้การต้อนรับ ณ อาคารสงเคราะห์ กองทัพบก (ส่วนกลาง) เกียกกาย ถนนทหาร

โดย กปน.จะจัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา เช่น อาคารสงเคราะห์ กองทัพบก (ส่วนกลาง) เกียกกาย หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก. ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ และตลาดสดบางขุนศรี เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น แนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน แนะนำวิธีประหยัดน้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ

ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กปน.ได้เน้นย้ำว่า กปน.มีแผนรับมือภาวะวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งไม่กระทบกับการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำแน่นอน พร้อทั้งขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เพราะ “ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 1125 หรือแจ้งผ่าน Application MWA onMobile หรือ Line@MWAthailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม