คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพ ผักปลอดสารพิษ แท่นกดแอลกอฮอล์ แก่ สภ.หนองเสือ ส่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-19

38

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563) เวลา 14.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม, พระครูสุวรรณวรการ รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม, พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ, พระครูสุจิตรัตนากร เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ เจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต และพระครูสมุห์อำนวย โชติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน

พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ, นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปภัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และคณะ ร่วมกัน “มอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งถุงยังชีพซึ่งภายในบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และอาหารปรุงสำเร็จนี้ เกิดขึ้นจากความเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยห่วงใยช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งมอบแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าข้าราชการตำรวจ และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ถุงยังชีพจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีแล้ว วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ร่วมสมทบมอบผักบุ้งปลอดสารพิษ ผลิตผลจากสวนเกษตรอินทรีย์ของวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นมกล่องพร้อมดื่ม และที่กดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ในวาระนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จะได้ประสานความร่วมมือในการมอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 19 ให้เราก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยการแบ่งปันน้ำใจต่อไป.

กำพล วงศ์สุทธา รายงาน