“เสธ.ยอด” ยันสื่อนอกเสนอข่าวไม่เป็นจริง

13

“เสธ.ยอด” พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ คนที่ 1 กล่าวว่า จากกรณีที่ถูกสื่อต่างประเทศพาดพิง ในการประชุมสหพันธ์ฯ เมื่อปี 2017 เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ตำแหน่งของตนไม่มีคู่แข่ง จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้น ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน และการจัดประชุม ก็ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ โดยกำลังให้ทีมกฎหมายศึกษาข้อมูล เพื่อฟ้องสื่อนอกที่เสนอข่าว

“การจัดประชุมใหญ่สหพันธ์ฯ ตามระเบียบของสหพันธ์ฯ แล้ว ต้องจัดหาห้องพักให้คณะกรรมการบริหารคนละ 1 ห้อง ถ้ามีมาเพิ่มเติมก็ต้องจ่ายเพิ่มคนละ 200 เหรียญดอลลาห์สหรัฐฯ ส่วนค่าเดินทางตั๋วเครื่องบิน สหพันธ์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ เราทำทุกอย่างตามขั้นตอน ตามกฎระเบียบทุกอย่าง”