จัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2563

76

จังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดนนทบุรี เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 63” ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ร่วมเยี่ยมชมการจัดเเสดงสินค้าไม้ดอกไม้ประดับภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรลดลงไปเรื่อยๆ

ดังนั้น การจัดงาน “พฤกษานนท์ 63” จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่า จังหวัดนนทบุรียังเป็นเมืองเกษตรกรรม เพราะนอกจากผลไม้ที่มีชื่อเสียงแล้ว นนทบุรียังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และจำหน่ายกล้วยไม้,ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพดีหลากหลายชนิด โดยการจัดงานในครั้งนี้กำหนดภายใต้แนวคิด Vertical Garden หรือการจัดสวนแนวตั้ง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงจังหวัดนนทบุรี (เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี) ให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ส่วนมากจะอยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมหรือบ้านที่มีเนื้อที่ไม่มาก

งานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 63” กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2563 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึ่งภายในงานจะมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ อทิ การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับแนวตั้ง รูปแบบสวนในบ้าน/คอนโดมิเนียม การจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรไม้ดอกไม้ประดับจากทุกอำเภอในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 40 ร้านค้า จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

ภาพข่าว/ ประยงค์ วิลัย…รายงาน