กปน.ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 24-25 ส.ค.นี้

60

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 กปน.จะหยุดให้บริการชั่วคราว ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 3 เพื่อปรับปรุงระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 กปน.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถใช้บริการที่จุดบริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 และสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางแอปพลิเคชัน #MWAonMobile แอปฯ ธนาคารต่างๆ หรือชำระเงินผ่านตัวแทนชำระเงินใกล้บ้าน อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เซ็นทรัล ฯลฯ ได้ดังเดิม