จัดหางานโคราชจัดเสริมอาชีพ หวั่นแรงงานหน้าใหม่ขอไปนอก

42

โคราชพบแรงงานหน้าใหม่ขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น หลังงานในประเทศหายากจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่จัดหางานจัดกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นทางเลือกในการนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการสอนอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอมรม เช่น การทำหมูปิ้ง บาร์บีคิว การทำไส้กรอกหมู ไส้กรอกวุ้นเส้น ฯลฯ รวมทั้ง การบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัล

นายไชยปราการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนว่างงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการจ้างงานภายในประเทศลดลง ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานหน้าใหม่ที่มาขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยตั้งแต่เดือน มค.63 ถึง พค 63 มีจำนวน ทั้งหมด 1,500 ราย ซึ่งกว่าร้อยละ 50 เป็นประชาชนที่เพิ่ง เคยมาขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นครั้งแรก สาเหตุน่าจะมาจากงานภายในประเทศหายากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายไชยปราการ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในปี 2563 จำนวน ผู้ที่ขออนุญาต เดินทางไปทำงานต่างระเทศลดลงเป็นจำนวนมาก จาก เดิม ตลอด ปี 2562 มียอดผู้มาขอเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กว่า 8,000 ราย ปี 63 ณ.ปัจจุบัน 5 เดือน มีเพียง 1,5000 ราย เท่านั้น เนื่องมาจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในแต่ละประเทศที่ยังไม่เปิดให้ประชาชนเดินทางแต่ในประเทศนั้นๆได้

“อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดอบรมการให้ความรู้ ขั้นตอน วิธีการ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ การเปิดรับสมัครผู้สนใจเดินทางไปทำงาน ทั้งทางออนไลท์ และการลงทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด” นายไชยปราการ กล่าว