เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อม สมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมพลาธิการทหารบก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรที่มีความพิการพิเศษ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา

108

วันนี้ (10 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. พลโท กิตติชัยวงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อม คณะสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมพลาธิการทหารบก 1 ครอบครัว ประกอบด้วย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรที่มีความพิการพิเศษ คือ เด็กชาย ยุทธนา โต๊ะทอง อายุ 10 พิการทางการเคลื่อนไหวและสื่อความหมาย ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นบุตรของ จ.ส.อ. สมชาย โต๊ะทอง กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก ส่วนภรรยา อาชีพรับจ้าง แยกทางกัน

พร้อมกันนี้ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อม สมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมพลาธิการทหารบก และคณะนายทหารกรมพลาธิการทหารบกได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น และรับฟังปัญหาของแต่ละครอบครัว นำมาพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสม

พร้อมกันนี้ยังเน้นสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ การรักษาพยาบาล และสิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับด้วยความห่วงใย ตลอดจนแนะนำกิจกรรมให้มีการพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชั้นผู้น้อยในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ยังให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย และในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้ติดตามเยี่ยมโครงการปรับปรุงร้านค้าอาหารตามสั่งของ นาง บุญถม แจ้งบ้าน ภายใต้โครงการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ของกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงานประมาณดำเนินโครงการจาก กองทัพบก กรมพลาธิการทหาร และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)