เเจ้งเพื่อน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง “สำนักงานเขตคลองสามวา” รวมถึง พี่น้องประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ที่สำนักงานเขตคลองสามวา ทราบ

53

สืบเนื่องมาจากเมื่อ วันที่ 6 มิ.ย.63 นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กล่าวว่า “เราจะเห็นได้อาคารของสำนักงานเขตคลองสามวา สีที่ทาตัวอาคารมีสภาพเก่าสีซีด ผนังด้านบนของอาคารบางส่วน มีรอยร้าว ด้วยสภาพกาลเวลา และ ตัวอาคารมิได้ทาสีเพื่อบำรุงรักษามาเป็นเวลานานจึงทำให้ ดูว่าตัวอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา แลดูไม่สวยงามอีกทั้งมีสภาพเก่า แต่เนื่องจาก การปรับปรุง จะต้องใช้งบประมาณ ของทางราชการ ซึ่งการใช้งบประมาณ จะต้องมีการ ของบประมาณล่วงหน้า ปีต่อปี ซึ่งก็จะเป็นภาระ เรื่องการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ที่มีความจำเป็นจะต้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในด้านอื่นๆ อีกมากมาย”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อประมาณ ต้นเดือนมีนาคม 2563 นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ อำนวยการเขตคลองสามวา จึงได้ปรึกษาคณะผู้บริหารสำนักงานเขต เพื่อจะปรับปรุงอาคารโดยจะทำการทาสีตัวอาคารของสำนักงานเขต ขึ้นใหม่ จึงได้บอกบุญ เพื่อนข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ของสำนักงานเขตคลองสามวา โดยทุกคนได้ร่วมทำบุญตามความสมัครใจ คนละเล็ก คนละน้อย รวมถึงตัวผอ.เขตด้วย เพื่อนำเงินมาซื้อสี ทาอาคาร ของสำนักงานเขตคลองสามวา และ มีภาคประชาชน นำโดย คุณเพลินพิศฯ และ พรรคพวก 4-5 คน ที่อยู่ในหมู่บ้านมัณฑนา เข้าร่วมสมทบทุน เพื่อซื้อสีทาอาคาร ของสำนักงานเขตคลองสามวา ในครั้งนี้ รวมการระดมทุนทั้งหมดได้เงินประมาณ 40,000 บาท เศษ

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จึงได้ทำการมอบเงินทั้งหมด 40,000 บาทเศษข้างต้น ให้กับฝ่ายโยธาเพื่อดำเนินการซื้อสี ทาตัวอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา ให้แล้วเสร็จ โดยขาดเหลือเท่าใด ขอบอกบุญให้ฝ่ายโยธาพร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจะเติมเต็มทาสีอาคารให้แล้วเสร็จ โดยที่ไม่ต้องจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งใช้แรงงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการ โดยไม่ต้องจ้างหน่วยงาน ใดๆและไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ ในการปรับปรุงทาสีตัวอาคารครั้งนี้

เบื้องต้นหลังจากฝ่ายโยธาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ทำการทาสีตัวอาคารสำนักงานเขตคลองสามวาเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 2 เดือนเศษ จึงขอแจ้งให้เพื่อนข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง ทุกคนรวมถึงคณะคุณเพลินพิศ ฯ ทราบว่า เงินที่ทุกท่าน สมทบทุน บริจาคซื้อสีให้กับสำนักงานเขตคลองสามวาในครั้งนี้ ทุกบาททุกสตางค์ (รวมทั้งหมด 40,000 บาทเศษ) ได้อยู่ที่ตัวอาคารสำนักงานเขตคลองสามวาทั้งหมด ไม่มีตกหล่นที่ไหนแม้แต่สตางค์แดงเดียวครับ

ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่าน ได้กระทำในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ เพื่อนข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้างต้นทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียน

อ๋อ.. เกือบลืมไป บางท่านอาจสงสัยว่า ทาสีอาคารโทนสีนี้ เอารูปแบบมาจากที่ใด ขอแจ้งให้ทราบว่า เอารูปแบบมาจากสำนักงานเขตสายไหมเพราะเห็นว่าสวยงามดีและเป็นอาคารชนิดเดียวกัน

ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่แสดงให้เห็นว่าการกระทำสิ่งใดๆก็ตาม หากเรามีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และ มุ่งมั่นด้วยจิตใจ อันบริสุทธิ์ ทุกปัญหา ทุกอุปสรรคจะไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การงานของเรา แม้แต่น้อย และที่สำคัญ ผมต้องการให้เป็นแบบอย่าง แก่น้องๆ ก่อนผมจะเกษียณอายุราชการ ในเดือนกันยายน 2563 นี้ด้วยครับ

ที่สำคัญไม่น้อยกว่า เหตุผลที่กล่าวข้างต้น ต้องขอขอบคุณฝ่ายโยธา (นายสายัณห์ กุศลพันธ์) และทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของฝ่ายโยธาเขตคลองสามวาทุกคน ที่ทุ่มเททั้งกำลังแรงกายและแรงทรัพย์ให้แก่ทางราชการในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อ ทํานุบํารุงสถานที่ราชการ ให้มีความสง่างาม เรียบร้อย สมเป็นสถานที่ราชการเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่มาติดต่อราชการสืบไป

https://timeline.line.me/post/_dRZXIuvjjTHIcbtwRDjsjbqTaE0Ro3ZItGmkfgo/1159144904607065799

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน