ชาวบ้านรวมตัวชุมนุมเรียกขอค่าเวนคืนที่ดินทำกินแถบบ้านพุน้ำร้อนกว่า 200 คนขอความเป็นธรรม

24

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจำเนียร บัวทอง สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยส่วนนายรณกร ธราพงษ์พันธ์ นายธนาพันธน์ อินกล่อม นำโดย นายจรูญ ครวญสวัสดี แกนนำ และชาวบ้านจำนวน 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องค่าเวนคืนที่ดินบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต่อมาทางนายสุวัฒนา ม่วงหวาน ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญตัวแทนชาวบ้าน จำนวน 13 คน เพื่อประชุมหารือที่ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นายธวัชชัย ยอดฉัตร ผู้อำนวยการส่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ธนารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี

นายบวรศักดิ์ วานิช กล่าวว่า ที่ดินนี้เป็นที่ของธนารักษ์ดูแล เป็นที่รู้ว่ามีปัญหา พ.ร.ก.๒๔๘๑ ที่คนเมืองกาญจนบุรี เป็นปัญหามานาน ส่วนการคืนพื้นที่ทหารมาให้ธนารักษ์ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แต่ต้องดูตามระเบียบกฎหมาย สิ่งที่ปลูก ค่าขนย้าย มติ ครม.จึงคิดเป็นค่าขนย้าย เนื่องจากรัฐบาลเห็นใจประชาชน บริเวณพุน้ำร้อนมีชลประทาน ก็จะเอามาเทียบเคียง ทางจังหวัดก็มีการนำเสนอส่วนกลาง เราได้ทำบัญชีชาวบ้านแล้วคำนวณตามบัญชีของธนารักษ์
นายจำเนียร บัวทอง กล่าวว่า ชาวบ้านที่ไปอยู่เป็นการตั้งหมู่บ้าน และจะให้ชาวบ้านแค่ 24,000 บาท ชาวบ้านมี 3ไร่ ก็ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ซึ่งตัวแทนชาวบ้านได้มีการเจรจาขอให้ทางจังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอขอค่าขนย้าย สิ่งปลูกสร้าง ไร่ละ สองล้านสี่แสนบาท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นจริงกับชาวบ้าน ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป ภายใน 7 วัน