รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับ หน่วยงานราชการ กรณีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

12

วันที่ 5 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช : นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรึกษาหารือข้อราชการ

กับ นายฤทธิเดช รอดศรี นายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ของสถานีรถไฟ

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน