ทภก.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

22

วันที่ 19 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต