ทภก.เปิดกิจกรรมวันนวัตกรรม ของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

29

วันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 08.30-12.00 น. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันนวัตกรรม ของ ทอท. ประจำปี 2562 (AOT Innovation Day) รอบสุดท้าย โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากท่าอากาศยานต่างๆ จำนวน 6 ผลงาน ซึ่งผลงานนวัตกรรมของท่าอากาศยานภูเก็ต มีชื่อว่า สายพานพลิกวิกฤต ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศ ประจำปี 2562 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 35,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม (Auditorium) อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)