ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลาง 600 กิโลกรัม ให้มหาวิทยาลัยรังสิต และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

36

นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ย้ำยังคงสนับสนุนกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน2563 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ส่งมอบของกลางกัญชาให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 500 กก. และให้กับสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์100 กก. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเเพทย์ และการศึกษาวิจัย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าได้มีนโยบายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย และโดยที่กัญชายังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ทำให้ในระยะแรกจึงยังไม่มีกัญชาเพื่อที่จะนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยและรวมถึงนำมาสกัดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานขอรับกัญชาของกลางที่มีการจับยึดทั่วประเทศและขออนุญาตในการครอบครองจากสำนักงาน อย. เพื่อการดังกล่าว โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะทำการตรวจหาสารปนเปื้อนทั้งโลหะหนัก ยากำจัดศัตรูพืช และเชื้อรา ก่อนส่งมอบเพื่อแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่ขอรับนำไปใช้ประโยชน์ทราบ ซึ่งถึงปัจจุบันนี้มีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนกัญชาเพื่อไปทำการศึกษาวิจัยรวม 11 หน่วยงาน น้ำหนักกัญชาทั้งสิ้น 2,166 กก.

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอรับกัญชาของกลางที่มีการจับยึดทั่วประเทศและขออนุญาตในการครอบครองจากสำนักงาน อย.รวม 17,928 กก. และได้มีการเผาทำลายในส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ไป 1 ครั้งรวม 10,098 กก. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นี้ จะมีการเผาทำลายกัญชาส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก 12,000 กก.ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงาน ป.ป.ส. จะยังคงขอรับกัญชาของกลางที่มีการจับยึดทั่วประเทศและขออนุญาตในการครอบครองจากสำนักงาน อย. เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรและสถาบันการศึกษาใด มีความประสงค์ขอนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน ป.ป.ส.

เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังกล่าวต่อว่าที่ผ่านมามีนโยบายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในการทางแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น ดังนั้น หากพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มองค์กรใด มีความประสงค์จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชาขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสายด่วน ปปส. 1386 เพื่อจะดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และขอย้ำว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย และหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้แจ้งสายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ