เลขาอาชีวะ ตรวจเยี่ยมการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

56

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จากแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนในสังกัดทั่วประเทศ ในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด 19 โดยให้มีการจัดเตรียมใน 3 ลักษณะ ได้แก่การเรียนรู้แบบ on site คือการเรียนรู้ในพื้นที่ หรือการเรียนปกติในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสามารถเดินทางไปเรียนได้ ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดของการควบคุมโรค ส่วนในพื้นที่ ที่ยังมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ของโรค และไม่ปลอดภัย ให้มีการดำเนินการเรียนรู้แบบ On-Air ผ่านทาง TV Digital ช่อง 53 และการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online ทางช่อง YouTube นั้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ดำเนินการตามนโยบายในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ On Air และแบบ Online

และในวันนี้ได้เข้ามาที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อเยี่ยมชม ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจของฝ่ายสนับสนุนการผลิตสื่อของวิทยาลัย และมีโอกาสได้เรียนรู้การผลิตสื่อไปพร้อม ๆ กับสถานศึกษา ได้ร่วมฝึกอบรมการใช้รถ OB VAN ซึ่งเป็นรถจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ที่นำมาบูรณาการเพื่อใช้สำหรับการถ่ายทำนอกสถานที่ และศึกษาเกี่ยวกับการทำงานโดยการใช้ สวิตเชอร์ในการตัดต่อ ซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดสดออกอากาศได้ทันที รวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้โดรนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการถ่ายทำโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่ายๆ

พร้อมทั้งได้เข้าร่วมการถ่ายทำรายการ “ผู้บริหารออนทัวร์ เข้าครัวยุคโควิด” ซึ่งวันนี้มีการถ่ายทำเมนู ลาบทอด โดยทีมงานนักเรียน นักศึกษา และครูของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ หรือเรียกกันว่า BC-BAT STUDIO โดยการทำงานของทีม BC-BAT STUDIO เริ่มจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ฝึกทักษะพื้นฐานในสถานศึกษา สัมผัสการทำงานจริง on the job training พร้อมกันนี้วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ไปร่วมเป็นวิทยากร และบันทึกเทปถ่ายทำการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ เพื่อการค้าและการประกอบอาหาร ซึ่งทั้งการทำลาบทอด และการเลี้ยงกบ ก็จะได้ผลิตเป็นสื่อ Online Class และนำไปเผยแพร่ออกอากาศใน TV Digital ช่อง 53 ต่อไป