ตำรวจสันติบาล 1 รับมอบอาหารแห้งและสิ่งของบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยกัน ช่วงโควิค -19”

31

เมื่อเร็วๆนี้ เวลา 12.30 น. ท่านรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา/ประธานนักศึกษาหลักสูตร พขส.2 สถาบันพระปกเกล้าและกลุ่มท่องเที่ยวทำบุญ นำอาหารแห้งและสิ่งของบริโภคมาบริจาคนำใส่ตู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยกัน ช่วงโควิค -19” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

โดยมี พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผบก.ส.1,พ.ต.อ.ธนู พวงมณี รอง ผบก.ส.1 และพ.ต.ท.ภูดิศกุล สารภักดิ์ รองผกก.กก.ฝอ.บก.ส.1 เป็นผู้รับมอบ ที่กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เลขที่ 96 วังรัตนาภา ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 https://g.co/kgs/AY1GCX

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน