DEA หารือ ป.ป.ส. เน้นย้ำความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการปราบปรามยาเสพติด การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพิ่มความร่วมมือด้านการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์

74

ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคตะวันออกไกลสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) หารือ ป.ป.ส. เน้นย้ำความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการปราบปรามยาเสพติด การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพิ่มความร่วมมือด้านการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้าสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส . เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นายคริสโตเฟอร์ ดี. นีลเซน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคตะวันออกไกล สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration- DEA) พร้อมด้วยคณะเข้าหารือข้อราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ส. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกไกล ประจำสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร โดยในโอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายคริสโตเฟอร์ ดี. นีลเซน เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกไกล และกล่าวพร้อมดำรงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ สำนักปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการในหลายประเด็นคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปราบปรามการค้ายาเสพติดทางอินเทอร์เน็ต การสืบสวนทางการเงิน และการควบคุมเคมีภัณฑ์สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการปราบปรามยาเสพติด

ข้อหารือที่น่าสนใจคือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ลักลอบค้าเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นที่ใช้ผลิต
ว่ามีแนวโน้มการใช้สารเคมีที่ถูกกฎหมายหรือที่ยังไม่ได้มีการควบคุมในการผลิตยาเสพติดมากขึ้น โดย DEA ยินดีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลกับฝ่ายไทย

นอกจากจะให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของ DEA และสำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนการปราบปรามการค้ายาเสพติดทางอินเทอร์เน็ตจะมีการสนับสนุนองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ในการดำเนินงาน ประการสำคัญ DEA และสำนักงาน ป.ป.ส. เห็นพ้องกันถึงความสำคัญในการร่วมกันปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่เคลื่อนไหวในภูมิภาคนี้ และการสนับสนุนกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการพัฒนาศักยภาพด้านการปราบปรามยาเสพติด

เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าวทิ้งท้าย “การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินทุกมาตรการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง และหากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”