3ชาวจีนผู้ส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก นำ10%ของรายได้มอบเครื่องเรียนเด็ก ในถิ่นทุรกันดารตะเข็บชายแดน จ.ตาก

43

3 ชาวจีนผู้ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย นำรายได้จากผลกำไร 10 เปอร์เซ็นต์ มอบของใช้จำเป็นและเครื่องเรียน แก่เด็กผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยที่ทำให้ประกอบธุรกิจจนบริษัทฯมีความมั่นคง เป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยมุ่งเป้าส่งมอบในทุกปี จากแนวคิดที่ว่าทุกคนเคยผ่านชีวิตวัยเด็กกันมาแล้วทั้งนั้น หลายคนเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์จึงได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวัยเด็กจนนำพาตัวเองมุ่งสู่ความฝันได้สำเร็จ

ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งผ่านชีวิตในวัยเด็กไม่ราบรื่นนัก ส่งผลกรอบความฝันถูกจำกัดด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งก็ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีความฝัน เพียงแต่พวกเขาแค่ไม่รู้ทิศทางในการมุ่งสู่ความฝันของตัวเองเท่านั้น บริษัท ยูไนซ์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด นำโดย นายหลู่ ลี่หาน (Mr.Lu Lihan) นายหวัง ซึ่ง (Mr.Wang Sheng) และ น.ส.พาน เสียวหลิง (Miss.Pan Jiaoling) ซึ่งเป็นชาวจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจด้านการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น

จึงมีแนวคิดตอบแทนคุณแผ่นดินไทยและเกษตรกรชาวไทยที่ได้รังสรรค์ผลไม้ที่มีความอร่อยส่งถึงมือผู้บริโภคในหลายประเทศ จนทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาโดยตลอด จึงมีนโยบายนำ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้บริษัทฯ จัดหาของใช้จำเป็นและอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารบริเวณชายแดนไทย ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา หรือ ศศช.ตะละโค่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยขณะนี้บริษัทฯยูไนซ์ ได้จัดเตรียมของใช้และอุปกรณ์การเรียนไว้พร้อมสำหรับการส่งมอบแล้วจำนวน 900 ชุด

นายหลู่ ลี่หาน (Mr.Lu Lihan) หนึ่งในผู้บริหารยูไนซ์ฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการก่อตั้งมูลนิธิยูไนซ์ เพื่อการกุศลในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสานต่อกิจกรรมเพื่อการกุศลได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมจัดทำโครงการ “ดวงตามองโลก” ที่จะมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและจีน รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการส่งสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพไปทั่วโลก พร้อมทั้งจัดอบรมทักษะการทำธุรกิจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะนำ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการกุศลเพื่อตอบแทนสังคมในทุกๆ ปีอีกด้วย